Nýskrá Innskrá
Sláðu inn leitarorð:
Ítarleg leit
Sjá niðurstöðulista               Sjá afhendingalista
Loading
Skip Navigation Links.
Expand Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa 0000Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa 0000
Collapse Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa - Túnakort 0000Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa - Túnakort 0000
Collapse E - TÚNAKORTE - TÚNAKORT
EA01 - Austur-Barðastrandarsýsla - Flateyjarhreppur
EA02 - Austur-Barðastrandarsýsla - Geiradalshreppur
EA03 - Austur-Barðastrandarsýsla - Gufudalshreppur
EA04 - Austur-Barðastrandarsýsla - Múlahreppur
EA05 - Austur-Barðastrandarsýsla - Reykhólahreppur
EB01 - Austur-Húnavatnssýsla - Áshreppur
EB02 - Austur-Húnavatnssýsla - Blönduós
EB03 - Austur-Húnavatnssýsla - Bólstaðarhlíðarhreppur
EB04 - Austur-Húnavatnssýsla - Engihlíðarhreppur
EB05 - Austur-Húnavatnssýsla - Höfðahreppur
EB06 - Austur-Húnavatnssýsla - Skagahreppur
EB07 - Austur-Húnavatnssýsla - Sveinsstaðahreppur
EB08 - Austur-Húnavatnssýsla - Svínavatnshreppur
EB09 - Austur-Húnavatnssýsla - Torfalækjarhreppur
EB10 - Austur-Húnavatnssýsla - Vindhælishreppur
EC01 - Austur-Skaftafellssýsla - Borgarhafnarhreppur
EC02 - Austur-Skaftafellssýsla - Bæjarhreppur
EC03 - Austur-Skaftafellssýsla - Hofshreppur
EC04 - Austur-Skaftafellssýsla - Mýrahreppur
EC05 - Austur-Skaftafellssýsla - Nesjahreppur
ED01 - Árnessýsla - Biskupstungnahreppur
ED02 - Árnessýsla - Eyrarbakkahreppur
ED03 - Árnessýsla - Gaulverjabæjarhreppur
ED04 - Árnessýsla - Gnúpverjahreppur
ED05 - Árnessýsla - Grafningshreppur
ED06 - Árnessýsla - Grímsneshreppur
ED07 - Árnessýsla - Hraungerðishreppur
ED08 - Árnessýsla - Hrunamannahreppur
ED09 - Árnessýsla - Laugardalshreppur
ED10 - Árnessýsla - Sandvíkurhreppur
ED11 - Árnessýsla - Selvogshreppur
ED12 - Árnessýsla - Skeiðahreppur
ED13 - Árnessýsla - Stokkseyrarhreppur
ED14 - Árnessýsla - Þingvallahreppur
ED15 - Árnessýsla - Ölfushreppur
EE01 - Borgarfjarðarsýsla - Akraneshreppur, Innri-
EE02 - Borgarfjarðarsýsla - Akraneshreppur, Ytri-
EE03 - Borgarfjarðarsýsla - Andakílshreppur
EE04 - Borgarfjarðarsýsla - Hálsahreppur
EE05 - Borgarfjarðarsýsla - Leirár- og Melahreppur
EE06 - Borgarfjarðarsýsla - Lundareykjadalshreppur
EE07 - Borgarfjarðarsýsla - Reykholtsdalshreppur
EE08 - Borgarfjarðarsýsla - Skilmannahreppur
EE09 - Borgarfjarðarsýsla - Skorradalshreppur
EE10 - Borgarfjarðarsýsla - Strandarhreppur (Hvalfjarðarstrandarhreppur)
EF01 - Dalasýsla - Fellsstrandarhreppur
EF02 - Dalasýsla - Haukadalshreppur
EF03 - Dalasýsla - Hvammshreppur
EF04 - Dalasýsla - Hörðudalshreppur
EF05 - Dalasýsla - Klofningshreppur
EF06 - Dalasýsla - Laxárdalshreppur
EF07 - Dalasýsla - Miðdalahreppur
EF08 - Dalasýsla - Saurbæjarhreppur
EF09 - Dalasýsla - Skarðshreppur
EG01 - Eyjafjarðarsýsla - Arnarneshreppur
EG02 - Eyjafjarðarsýsla - Árskógshreppur
EG03 - Eyjafjarðarsýsla - Glæsibæjarhreppur
EG04 - Eyjafjarðarsýsla - Grímseyjarhreppur
EG05 - Eyjafjarðarsýsla - Hrafnagilshreppur
EG06 - Eyjafjarðarsýsla - Hvanneyrarhreppur
EG07 - Eyjafjarðarsýsla - Ólafsfjarðarhreppur
EG08 - Eyjafjarðarsýsla - Saurbæjarhreppur
EG09 - Eyjafjarðarsýsla - Skriðuhreppur
EG10 - Eyjafjarðarsýsla - Svarfaðardalshreppur
EG11 - Eyjafjarðarsýsla - Öngulsstaðahreppur
EG12 - Eyjafjarðarsýsla - Öxnadalshreppur
EH01 - Gullbringusýsla - Bessastaðahreppur
EH02 - Gullbringusýsla - Garðahreppur
EH03 - Gullbringusýsla - Gerðahreppur
EH04 - Gullbringusýsla - Grindavíkurhreppur
EH05 - Gullbringusýsla - Hafnahreppur
EH06 - Gullbringusýsla - Keflavíkurhreppur
EH07 - Gullbringusýsla - Miðneshreppur
EH08 - Gullbringusýsla - Vatnsleysustrandarhreppur
EI01 - Hnappadalssýsla - Eyjahreppur
EI02 - Hnappadalssýsla - Kolbeinsstaðahreppur
EI03 - Hnappadalssýsla - Miklaholtshreppur
EJ01 - Kjósarsýsla - Kjalarneshreppur
EJ02 - Kjósarsýsla - Kjósarhreppur
EJ03 - Kjósarsýsla - Mosfellshreppur
EJ04 - Kjósarsýsla - Seltjarnarneshreppur
EK01 - Mýrasýsla - Álftaneshreppur
EK02 - Mýrasýsla - Borgarhreppur
EK03 - Mýrasýsla - Hraunhreppur
EK04 - Mýrasýsla - Hvítársíðuhreppur
EK05 - Mýrasýsla - Norðurárdalshreppur
EK06 - Mýrasýsla - Stafholtstungnahreppur
EK07 - Mýrasýsla - Þverárhlíðarhreppur
EL01 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Eyrarhreppur
EL02 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Grunnavíkurhreppur
EL03 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Hólshreppur
EL04 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Nauteyrarhreppur
EL05 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Reykjarfjarðarhreppur
EL06 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Sléttuhreppur
EL07 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Snæfjallahreppur
EL08 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Súðavíkurhreppur
EL09 - Norður-Ísafjarðarsýsla - Ögurhreppur
EM01 - Norður-Múlasýsla - Borgarfjarðarhreppur
EM02 - Norður-Múlasýsla - Fellahreppur
EM03 - Norður-Múlasýsla - Fljótsdalshreppur
EM04 - Norður-Múlasýsla - Hjaltastaðahreppur
EM05 - Norður-Múlasýsla - Hlíðarhreppur
EM06 - Norður-Múlasýsla - Jökuldalshreppur
EM07 - Norður-Múlasýsla - Loðmundarfjarðarhreppur
EM08 - Norður-Múlasýsla - Seyðisfjarðarhreppur
EM09 - Norður-Múlasýsla - Skeggjastaðahreppur
EM10 - Norður-Múlasýsla - Tunguhreppur
EM11 - Norður-Múlasýsla - Vopnafjarðarhreppur
EN01 - Norður-Þingeyjarsýsla - Fjallahreppur
EN02 - Norður-Þingeyjarsýsla - Kelduneshreppur
EN03 - Norður-Þingeyjarsýsla - Presthólahreppur
EN04 - Norður-Þingeyjarsýsla - Sauðaneshreppur
EN05 - Norður-Þingeyjarsýsla - Skinnastaðahreppur
EN06 - Norður-Þingeyjarsýsla - Svalbarðshreppur
EO01 - Rangárvallasýsla - Austur-Eyjafjallahreppur
EO02 - Rangárvallasýsla - Austur-Landeyjahreppur
EO03 - Rangárvallasýsla - Ásahreppur
EO04 - Rangárvallasýsla - Fljótshlíðarhreppur
EO05 - Rangárvallasýsla - Holtahreppur
EO06 - Rangárvallasýsla - Hvolhreppur
EO07 - Rangárvallasýsla - Landmannahreppur
EO08 - Rangárvallasýsla - Rangárvallahreppur
EO09 - Rangárvallasýsla - Vestur-Eyjafjallahreppur
EO10 - Rangárvallasýsla - Vestur-Landeyjahreppur
EP01 - Skagafjarðarsýsla - Akrahreppur
EP02 - Skagafjarðarsýsla - Fellshreppur
EP03 - Skagafjarðarsýsla - Haganeshreppur
EP04 - Skagafjarðarsýsla - Hofshreppur
EP05 - Skagafjarðarsýsla - Hólahreppur
EP06 - Skagafjarðarsýsla - Holtshreppur
EP07 - Skagafjarðarsýsla - Lýtingsstaðahreppur
EP08 - Skagafjarðarsýsla - Rípurhreppur
EP09 - Skagafjarðarsýsla - Seyluhreppur
EP10 - Skagafjarðarsýsla - Skarðshreppur
EP11 - Skagafjarðarsýsla - Skefilsstaðahreppur
EP12 - Skagafjarðarsýsla - Staðarhreppur
EP13 - Skagafjarðarsýsla - Sauðárkrókshreppur
EP14 - Skagafjarðarsýsla - Viðvíkurhreppur
EQ01 - Snæfellsnessýsla - Breiðavíkurhreppur
EQ02 - Snæfellsnessýsla - Eyrarsveit
EQ03 - Snæfellsnessýsla - Fróðárhreppur
EQ04 - Snæfellsnessýsla - Helgafellssveit
EQ05 - Snæfellsnessýsla - Neshreppur og Ólafsvík
EQ06 - Snæfellsnessýsla - Staðarsveit
EQ07 - Snæfellsnessýsla - Skógarstrandarhreppur
EQ08 - Snæfellsnessýsla - Stykkishólmshreppur
ER01 - Strandasýsla - Árneshreppur
ER02 - Strandasýsla - Bæjarhreppur
ER03 - Strandasýsla - Fellshreppur
ER04 - Strandasýsla - Hrófbergshreppur
ER05 - Strandasýsla - Kaldrananeshreppur
ER06 - Strandasýsla - Kirkjubólshreppur
ER07 - Strandasýsla - Óspakseyrarhreppur
ES01 - Suður-Múlasýsla - Beruneshreppur
ES02 - Suður-Múlasýsla - Breiðdalshreppur
ES03 - Suður-Múlasýsla - Búðahreppur
ES04 - Suður-Múlasýsla - Eiðahreppur
ES05 - Suður-Múlasýsla - Eskifjarðarhreppur
ES06 - Suður-Múlasýsla - Fáskrúðsfjarðarhreppur
ES07 - Suður-Múlasýsla - Geithellnahreppur
ES08 - Suður-Múlasýsla - Helgustaðahreppur
ES09 - Suður-Múlasýsla - Mjóafjarðarhreppur
ES10 - Suður-Múlasýsla - Neshreppur
ES11 - Suður-Múlasýsla - Norðfjarðarhreppur
ES12 - Suður-Múlasýsla - Reyðarfjarðarhreppur
ES13 - Suður-Múlasýsla - Skriðdalshreppur
ES14 - Suður-Múlasýsla - Stöðvarhreppur
ES15 - Suður-Múlasýsla - Vallahreppur
ET01 - Suður-Þingeyjarsýsla - Aðaldælahreppur
ET02 - Suður-Þingeyjarsýsla - Bárðdælahreppur
ET03 - Suður-Þingeyjarsýsla - Flateyjarhreppur
ET04 - Suður-Þingeyjarsýsla - Grýtubakkahreppur
ET05 - Suður-Þingeyjarsýsla - Hálshreppur
ET06 - Suður-Þingeyjarsýsla - Húsavíkurhreppur
ET07 - Suður-Þingeyjarsýsla - Ljósavatnshreppur
ET08 - Suður-Þingeyjarsýsla - Reykdælahreppur
ET09 - Suður-Þingeyjarsýsla - Skútustaðahreppur
ET10 - Suður-Þingeyjarsýsla - Svalbarðsstrandarhreppur
ET11 - Suður-Þingeyjarsýsla - Tjörneshreppur
EU01 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Barðastrandarhreppur
EU02 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Dalahreppur
EU03 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Patrekshreppur
EU04 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Rauðasandshreppur
EU05 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Suðurfjarðahreppur
EU06 - Vestur-Barðastrandarsýsla - Tálknafjarðarhreppur
EV01 - Vestur-Húnavatnssýsla - Kirkjuhvammshreppur
EV02 - Vestur-Húnavatnssýsla - Staðarhreppur
EV03 - Vestur-Húnavatnssýsla - Torfustaðahreppur, Fremri-
EV04 - Vestur-Húnavatnssýsla - Torfustaðahreppur, Ytri-
EV05 - Vestur-Húnavatnssýsla - Þorkelshólshreppur
EV06 - Vestur-Húnavatnssýsla - Þverárhreppur
EX01 - Vestur-Ísafjarðarsýsla - Auðkúluhreppur
EX02 - Vestur-Ísafjarðarsýsla - Mosvallahreppur
EX03 - Vestur-Ísafjarðarsýsla - Mýrahreppur
EX04 - Vestur-Ísafjarðarsýsla - Suðureyrarhreppur
EX05 - Vestur-Ísafjarðarsýsla - Þingeyrarhreppur
EY01 - Vestur-Skaftafellssýsla - Álftavershreppur
EY02 - Vestur-Skaftafellssýsla - Dyrhólahreppur
EY03 - Vestur-Skaftafellssýsla - Hvammshreppur
EY04 - Vestur-Skaftafellssýsla - Hörgslandshreppur
EY05- Vestur-Skaftafellssýsla - Kirkjubæjarhreppur
EY06 - Vestur-Skaftafellssýsla - Leiðvallarhreppur
EY07 - Vestur-Skaftafellssýsla - Skaftártunguhreppur
Loading
Auðkenni
Innihald
Afhendingaár-afhendinganr.: 0-012
Tímabil: 1916-1929
Athugasemdir:
Innri skipan:
Tilvitnun: ÞÍ. Stjórnarráð Íslands - II. skrifstofa - Túnakort 0000-12 E
Skjalamyndari
Aðgengi
Tengsl
Staðall
Vörslustofnun: Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ)
Skráð: 16.3.2016 12:51:43
Síðast breytt: Ekki verið breytt